The Stack Smashing Buffer Overflow

The Stack Smashing, en temel ve basit buffer overflow yöntemidir. 1995 yılında “Peiter Zatko” tarafından yayınlamıştır. Zafiyetin iyi bir biçimde anlaşılabilmesi için bir fonksiyonun başka bir fonksiyon tarafından çağırılması durumunda gerçekleşen olayları incelemek gerekmektedir. “my_func(param1, param2, …, paramN)” şeklinde bir metot olduğunu ve bu metodun “main” fonksiyonu içerisinde çağırıldığını varsayalım. İlk olarak “my_func(param1, param2, … […]