SPF – Sender Policy Framework

SPF (Sender Policy Framework) bir domain adının mail gönderimi esnasında kimlik bildirimi/ibrazı yapmasını gerektiren kural olarak tanımlanabilir. SPF kaydı, DNS TXT alanı içerisinde saklanılmaktadır. Teknik olarak SPF [RFC 4408], SMTP [RFC 2821] protokolü içerisinde “ENVELOPE” katmanına ait olan “HELO” domain ve “MAIL FROM” başlıklarının doğrulanmasında kullanılan bir standarttır. Yeni bir mail alan mail sunucusu, gönderen […]